Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Konkurs 2021

Festiwal adresowany jest do chorów amatorskich i zostanie rozegrany w następujących kategoriach:

1. Chóry młodzieżowe ( od 15 do 21 r.ż. )

2. Chóry akademickie

3. Chóry jednorodne

4. Chóry kameralne mieszane ( do 24 os. )

5. Chóry mieszane

6. Chóry seniorów  ( od 55 r.ż. )

 

PRZEWIDYWANA PULA NAGRÓD WYNOSI 20 000 zł!

GRAND PRIX - 6000 zł


I miejsce w danej kategorii - od 1000 do 1700 zł


Nagroda im. prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu - 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego - 500 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki współczesnej kompozytora śląskiego - 500 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki sakralnej - 500 zł

 

 

WAŻNE TERMINY:

- do 15 września 2021 przyjmowane są zgłoszenia chórów do konkursu

- do 25 września 2021 przeprowadzona zostanie kwalifikacja do konkursu na podstawie zgłoszonego repertuaru, nagrań i biografi chóru

- do 10 października 2021 chóry mają obowiązek uiszczenia opłaty akredytacyjnej za chór oraz przesłania kompletów partytur z repertuarem konkursowym

PLIKI DO POBRANIA:

zamknij