Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Konkurs 2022

Festiwal adresowany jest do chorów amatorskich i zostanie rozegrany w następujących kategoriach:

-        Chóry szkolne (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

-        Chóry akademickie

-        Chóry jednorodne

-        Chóry kameralne ( do 16 os. )

-        Chóry mieszane

NAGRODY:

GRAND PRIX - 5000 zł


I miejsce w danej kategorii - od 1000 do 1500 zł


Nagroda im. prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu - 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego - 500 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki współczesnej kompozytora śląskiego - 500 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki sakralnej - 500 zł

 

 

WAŻNE TERMINY:

- do 5 września 2022 przyjmowane są zgłoszenia chórów do konkursu

- do 15 września 2022 przeprowadzona zostanie kwalifikacja do konkursu na podstawie zgłoszonego repertuaru, nagrań i biografi chóru

- do 25 września 2022 chóry zakwalifikowane do rywalizacji konkursowej mają obowiązek uiszczenia opłaty akredytacyjnej za chór oraz przesłania kompletów partytur z repertuarem konkursowym

JURORZY TEGOROCZNEGO KONKURSU:

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

pdf
plik pdf - 742.9 KB
docx
plik docx - 20.9 KB
pdf
plik pdf - 714.9 KB
zamknij