Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Konkurs 2024

Festiwal adresowany jest do chorów amatorskich i zostanie rozegrany w następujących kategoriach:

-        Chóry szkolne (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

-        Chóry akademickie

-        Chóry jednorodne

-        Chóry kameralne ( do 16 os. )

-        Chóry mieszane

NAGRODY:

GRAND PRIX - 7000 zł


I miejsce w danej kategorii - od 1100 do 1700 zł

Nagroda im. prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu - 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego - 500 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki współczesnej kompozytora śląskiego - 500 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki sakralnej - 500 zł

 

 

WAŻNE TERMINY:

- do 1 października 2024 przyjmowane są zgłoszenia chórów do konkursu

- do 5 października 2024 przeprowadzona zostanie kwalifikacja do konkursu na podstawie zgłoszonego repertuaru, nagrań i biografi chóru

- do 18 października 2024 chóry zakwalifikowane do rywalizacji konkursowej mają obowiązek uiszczenia opłaty akredytacyjnej.

- w dniu festiwalu, tj.9 listopada 2024 chóry zakwalifikowane do rywalizacji konkursowej mają obowiązek zdeponowania w Biurze Organizacyjnym 4 kompletów partytur (wydrukowanych i zbindowanych) zgłoszonego repertuaru.

JURORZY TEGOROCZNEGO KONKURSU:

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

zamknij