Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

JURY

Jury 2023

- prof. Milan Kolena - Uniwersytet Sztuk Performatywnych w Bratysławie

- prof. Benedykt Błoński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

- prof. Joanna Glenc - Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego

 

prof. Milan Kolena

- pedagog, wykładowca dyrygentury chóralnej i interpretacji różnych stylów muzycznych na Wydziale Kompozycji i Dyrygentury Uniwersytetu Sztuk Performatywnych w Bratysławie. W Katedrze Muzyki Kościelnej uczy interpretacji i semiologii chorału gregoriańskiego. Studiowanie chorału gregoriańskiego obejmuje najnowszą wiedzę z zakresu semiologii gregoriańskiej i paleografii. Badanie opiera się na zapisach notacji Sankt-Gallena i Metza, które zachowały się w rękopisach z X wieku. Regularnie Uczestniczy w międzynarodowych festiwalach chóralnych jako członek jury, ale także jako wykładowca warsztatów poświęconych interpretacji chorału gregoriańskiego, klasycznej polifonii wokalnej i kompozycji muzyki sakralnej w poszczególnych okresach muzycznych. Jest także dyrektorem artystycznym kilku festiwali muzyki chóralnej w Bratysławie: Słowacja Cantat, Musica Sacra Bratysława, młodzieżowy festiwal muzyczny, Adwentowy i świąteczny festiwal muzyczny oraz Międzynarodowy Festiwal Chorału Gregoriańskiego w Bratysławie, dyrygentem Scholi Gregoriana Bratislavensis, która zajmuje się interpretacją najstarszej kompozycji muzycznej zachowanej na Słowacji. Te pieśni napisane są w antyfony Bratysławskiej z XV wieku. Główną część repertuaru scholi stanowi gregoriańska liturgia łacińska zachowana w Graduale Triplex, która interpretuje liturgię po łacinie oraz chóru mieszanego Apollo, który składa się ze studentów ze wszystkich uczelni Słowacji. Apollo to mieszany chór kameralny, który koncentruje się na interpretacji muzyki chóralnej od renesansu do czasów współczesnych. Występuje zarówno w kraju, jak i za granicą, a także na różnych festiwalach chórów poświęconych przede wszystkim muzyce sakralnej. W repertuarze chóru znajdują się kompozycje współczesnego słowackiego kompozytora Pavola Krški, który napisał swoje utwory także dla chóru Apollo.

Prof. sztuk muz. Benedykt Błoński

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów (1982) wrócił do Olsztyna, gdzie rozpoczął działalność artystyczną i naukową. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (od roku 2012- dziekan Wydziału Sztuki). Z Chórem im.prof.W.Wawrzyczka, który prowadził przez 27 lat (do roku 2009) brał udział w wielu konkursach i festiwalach, krajowych i zagranicznych, zdobywając szereg najwyższych nagród (I miejsca, złote medale, a także Grand Prix). W swoim dorobku Benedykt Błoński ma liczne nagrania radiowe i telewizyjne w kraju i za granicą oraz 13wydanych płyt CD. Prowadził także setki koncertów krajowych i zagranicznych (Grecja, Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Francja, Watykan, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Meksyk, Argentyna) z muzyką polską i zagraniczną, w tym prawykonania. Benedykt Błoński zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów i festiwali chóralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Był dyrektorem artystycznym międzynarodowych warsztatów chóralnych Eurochor 2001, dyrektorem artystycznym Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej In Terra Pax, członkiem International Choir Olympic Council na lata 2008-2014. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Od roku 2009 prowadzi również Chór przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, z którym już osiągnął znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Za swoją działalność artystyczną, pedagogiczną i organizacyjną został wieloma uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami.

prof. Joanna Glenc

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dwóch specjalnościach: Teoria Muzyki oraz Chóralistyka. Ponadto ukończyła  Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura. Zatrudniona
na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego prowadzi działalność dydaktyczną, naukową, publicystyczną oraz organizacyjną. Na przestrzeni lat założyła oraz prowadziła kilka zespołów wokalnych, z niektórymi nadal współpracuje (m. in. Rybnicki Chór Kameralny „Autograph” oraz Chór DOMINANTA Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
w Rybniku). Jako dyrygent prowadzi ożywioną działalność artystyczną, a z prowadzonymi zespołami chóralnymi dokonała wielu nagrań płytowych (m.in. CD Początek, Zawsze do tych stron wracamy, Religioso e poetico, ADORATIO). Od wielu lat pełni też funkcję jurora oraz członka rady artystycznej w przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.  

Joanna Glenc

fot.: K. Kaczmarczyk

zamknij