Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

FAQ

CZY MOŻNA ZAMÓWIĆ W RAMACH OBIADU AKREDYTACYJNEGO POSIŁEK WEGETARIAŃSKI?

Tak, można dokonać zmiany posiłku na wegetariański. Zwykle poczęstunek składa się z jednego dania: mięso, ziemniaki, surówka. Informację o zmianie i ilości posiłów wegetariańskich należy zgłaszać w Biurze Organizacyjnym do 7 dni przed rozpoczęciem festiwalu.

CZY OPŁATA AKREDYTACYJNA DOTYCZY TYLKO CHÓRZYSTÓW?

Nie, opłatę należy uiścić za wszystkie osoby uczestniczące w festiwalu, w tym także za dyrygenta, opiekunów, kierowców itp.

CO CHÓR MA ROBIĆ POMIĘDZY PRZESŁUCHANIAMI A KONCERTEM LAUREATÓW?

Zachęcamy do spaceru po starówce i śródmiejskich parkach, zwiedzanie Bazyliki Mniejszej im. św. Antoniego z Padwy, na której znajduje się wieża widokowa, zabytkowego drewnianego Kościoła św. Wawrzyńca, wizytę w jednym z dwóch Kin znajdujących się w ścisłym centrum (Multikino oraz Cinemacity), zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Ignacy (http://www.kopalniaignacy.pl/),  
Chórami opiekują się przydzielone do tego osoby tzw.Piloci, którzy z przyjemnością oprowadzą po mieście, wskażą drogę i atrakcje w centrum, będą służyć pomocą w najbardziej nietypowych sytuacjach.

CZY MOGĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZA OPŁATĘ AKREDYTACYJNĄ?

Tak, jeśli wypełnili Państwo w karcie zgłoszenia pole "Dane do faktury" dokument po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym zostanie automatycznie wystawiony, jeśli nie wypełnili Państwo rubryki, fakturę wystawiamy na dane z przelewu. W przypadku zmiany danych do faktury prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, jeszcze przed dokonaniem wpłaty.

CZY CHÓR MOŻE NIE BRAĆ UDZIAŁU W KONCERCIE LAUREATÓW? 

Brak obecności chóru na koncercie laureatów skutkuje dyskwalifikacją, w przypadku przyznania nagrody - zostaje ona anulowana. 

CZY UTWORY KONKURSOWE TRZEBA WYKONYWAĆ W ZGŁOSZONEJ KOLEJNOŚCI?

Nie, kolejność wykonywania utworów jest dowolna.

CZY NUTY MOŻEMY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTORNICZNĄ (E-MAIL?)

Nie. Prosimy o terminowe wysyłanie wydrukowanych kompletów nut pocztą tradycyjną bądź kurierem. 

zamknij