Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

FAQ

CZY ZAPEWNIAJĄ PAŃSTWO NOCLEGI I POSIŁKI?

NIE. Możemy jednak pośredniczyć w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Na miejscu zapewniamy wodę mineralną oraz przekąski dla uczestników.

CZY OPŁATA AKREDYTACYJNA DOTYCZY TYLKO CHÓRZYSTÓW?

TAK. Dyrygent oraz osoby towarzyszące (kierowca etc.) nie opłacają akredytacji.

CO CHÓR MA ROBIĆ POMIĘDZY PRZESŁUCHANIAMI A KONCERTEM LAUREATÓW?

Zachęcamy do zajęcia miejsc na widowni i wysłuchania prezentacji innych chórów. Nasz konkurs ma sprzyjać wymianie doświadczeń i konforntacji dorobku zespołów chóralnych.

Zachęcamy również do spaceru po starówce i śródmiejskich parkach, zwiedzanie Bazyliki Mniejszej im. św. Antoniego z Padwy, na której znajduje się wieża widokowa, zabytkowego drewnianego Kościoła św. Wawrzyńca, wizytę w jednym z dwóch Kin znajdujących się w ścisłym centrum (Multikino oraz Cinemacity), zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Ignacy (http://www.kopalniaignacy.pl/).

CZY MOGĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZA OPŁATĘ AKREDYTACYJNĄ?

Tak, jeśli wypełnili Państwo w karcie zgłoszenia pole "Dane do faktury" dokument po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym zostanie automatycznie wystawiony, jeśli nie wypełnili Państwo rubryki, fakturę wystawiamy na dane z przelewu. W przypadku zmiany danych do faktury prosimy o pilny kontakt z naszym biurem, jeszcze przed dokonaniem wpłaty.

CZY CHÓR MOŻE NIE BRAĆ UDZIAŁU W KONCERCIE LAUREATÓW? 

Brak obecności chóru na koncercie laureatów skutkuje dyskwalifikacją, w przypadku przyznania nagrody - zostaje ona anulowana. 

CZY UTWORY KONKURSOWE TRZEBA WYKONYWAĆ W ZGŁOSZONEJ KOLEJNOŚCI?

Nie, kolejność wykonywania utworów jest dowolna.

CZY NUTY MOŻEMY PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTORNICZNĄ (E-MAIL?) LUB POCZTĄ?

Nie. Prosimy o przywiezienie ze sobą 4 kompletów partytur wydrukowanych i zbindowanych oraz zdeponowanie ich w Biurze Organizacyjnym zaraz po przybyciu na miejsce odbywania się festiwalu.

zamknij