Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Program

XVI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA

IM.H.M.GÓRECKIEGO

POLSKA / RYBNIK 2021

 

 

 

 

 

5 listopada, Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach 

18:00 - Przesłuchania chórów seniora  
         

 

6 listopada, Teatr Ziemi Rybnickiej

10:00 - Przesłuchania Chorów Akademickich
11:00 - Przesłuchania Chórów Mieszanych

11:45 - PRZERWA 30 min. 

12:15 - Przesłuchania Chórów Kameralnych Mieszanych

13:30 - PRZERWA 15 min.

13:45 - Przesłuchania Chórów Jednorodnych
14:15 - Przesłuchania Chórów Młodzieżowych

15:00 - PRZERWA 30 min.

15:30 - OBRADY JURY

 

6 listopada, Bazylika św. Antoniego w Rybniku

19:00 - Koncert Laureatów wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród  

zamknij