Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Zapraszamy chóry do udziału w konkursie w ramach XIII Rybnickiej Jesieni Chóralnej 2017.

2016-03-20

Od 2016 roku organizatorem Festiwalu jest Teatr Ziemi Rybnickiej. 

 

 

Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych miasta Rybnika, a marka Festiwalu jest rozpoznawana w kraju i za granicą. Ze względu na wysoki poziom wykonawczy, stworzenie przyjaznej atmosfery do wymiany doświadczeń, integracji społeczności śpiewaczej Festiwal cieszy się uznaniem chórzystów.
Kolejna edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2017SZCZEGÓŁY

W ramach struktury organizacyjnej Teatru Ziemi Rybnickiej koordyncją działań festiwalowych zajmuje się Bogumiła Moskwa. Z niecirpliwością czekamy na zgłoszenia, do zobaczenia w Rybniku! 

zamknij