Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Konkurs 2019

Festiwal adresowany jest do chorów amatorskich, w następujących kategoriach:

 

1. Chóry dziecięce ( do 14 r.ż. )

2. Chóry młodzieżowe ( od 15 do 21 r.ż. )

3. Chóry akademickie

4. Chóry jednorodne

5. Chóry kameralne mieszane ( do 24 os. )

6. Chóry mieszane

7. Chóry seniorów  ( od 55 r.ż. )

 

PRZEWIDYWANA PULA NAGRÓD WYNOSI 25 000 zł!

GRAND PRIX - 6000 zł


I miejsce w danej kategorii - od 1000 do 2000 zł


Nagroda im. prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu - 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego - 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki współczesnej kompozytora śląskiego - 1000 zł

Nagroda za najlepsze wykonanie  utworu muzyki sakralnej - 1000 zł

 

 

WAŻNE TERMINY:

- do 15 września 2019 przyjmowane są zgłoszenia chórów do konkursu

- do 23 września 2019 przeprowadzona zostanie kwalifikacja do konkursu na podstawie zgłoszonego repertuaru, nagrań i biografi chóru

- do 10 października 2019 chóry mają obowiązek uiszczenia opłaty akredytacyjnej za chór oraz przesłania kompletów partytur z repertuarem konkursowym

PLIKI DO POBRANIA:

pdf
774635
zamknij