Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

XIV Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

2018-03-01

 4 listopada 2018 (niedziela) 

Kościół pw. Św Józefa Robotnika w Rybniku

godz.17.30 - Koncert specjalny z okazji 100-lecia niepodległości XIV Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna im. H.M. Góreckiego pt. „Polska na głosy pisana” – koncert muzyki polskiej w wykonaniu rybnickich chórów.

 

Wystąpią:

Chór Seraf pod dyr. Żanety Wojaczek,
Chór Mieszany Dominanta PSM w Rybnikui Rybnicki Chór Kameralny Autograph pod dyr. Joanny Glenc.
W programie utwory muzyki polskiej.
Finał koncertu uświetni kompozycja Jacka GlencaMaryjo, Pani Aniołów!” w wykonaniu połączonych chórów.

wstęp wolny

Chór SERAF należy do Najstarszej Konfraterni Chórów w Polsce. Powstał w 1913 roku, w okresie tzw. “Kulturkampfu”, czyli walki władz pruskich z przejawami polskości. Założycielem chóru był Maksymilian Basista. Pomimo wielu szykan i represji ze strony władz, chór koncertował zarówno w czasie powstań śląskich i plebiscytu, dodając tym samym otuchy ludności polskiej. W trakcie II wojny chór wstrzymał działalność, którą wznowił w kwietniu 1945 roku.Wtedy stał się bardzo aktywną organizacją społeczną, nawiązującą do tradycji śpiewaczych lat przedwojennych. Został członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz oddziału śląskiego Organizacji.
Do dzisiaj Chór aktywnie uczestniczy w festiwalach, konkursach, przeglądach oraz sam angażuje się w organizacji różnorodnych wydarzeń śpiewaczych. Koncertował w kraju i zagranicą m.in. w Austrii, Chorwacji, na Litwie, w Czechach. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień w konkursach, mi.in.: Złotą Odznakę "Zasłużony dla Miasta Rybnika" (1982), Złotą Odznakę "Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego" oraz Dyplom Uznania nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1983), nagrodę w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Rybnika (2003, 2009 i 2018 r.). W 1988 r. zajął 3 miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Rzemiosła Polskiego, w 2003 r. zajął 2 miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, 2006 r. zajął I miejsce w XVI Festiwalu Pieśni Chóralnej im. Josepha Eichendorfa. w 2018 roku zajął II miejsce w Festiwalu Kolęd w Żorach. Od 2007 r. Chór SERAF z inicjatywy prof. Krystyny Lubos jest organizatorem Festiwalu Pieśni Śląskiej im. Juliusza Rogera. Festiwal ma na celu promowanie i upowszechnianie opracowań ludowych pieśni ze zbiorów Juliusza Rogera. Festiwal w 2011 r. i 2017 r. objął honorowym Patronatem Prezydent Miasta Rybnika. Rok 2018 jest dla Chóru Seraf rokiem jubileuszowym z okazji 105-lecia istnienia.
Dyrygentką chóru jest Żaneta Wojaczek, a prezesem Ryszard Mazurek.

zamknij