Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Ogłoszenie wyników

2016-11-08

GRATULUJEMY WSZYSTKIM I ZAPRASZAMY ZA ROK.

protokół z posiedzenia jury

 

Jury w składzie:
- dr Milan Kolena – Akademia Sztuk w Bratysławie - przewodniczący Jury

- dr hab. Joanna Glenc – Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego
- prof. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Po wysłuchaniu 9 chórów postanowiło przyznać: 

W kategorii chórów jednorodnych:
Złoty Dyplom:
Chór Cambiar La Musica ze Słowacji  - dyr. Veronika Veverková – 90 pkt
Brązowy Dyplom:
Chór Canticorum – Chór żeński z Havirova – dyr. Vítězslav Soukup – 72 pkt

W kategorii chórów mieszanych -kameralnych:
Złoty Dyplom:

Chór Salutaris z Mińska – dyr. Olga Yanum – 98 pkt

Srebrny Dyplom:

Chór Piu Mosso SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego we Wrocławiu - dyr. Dominik Jarocki  – 85 pkt

Brązowy Dyplom:

Chór Con Fuoco z Szamotulskiego  Ośrodka Kultury - Remigiusz Skorwider– 68 pkt

W kategorii chórów mieszanych:
Złoty Dyplom:
Zabrzański Chór Młodzieżowy Rezonans Con Tutti - Arlena Różycka-Gałązka – 93 pkt

Chór Vysokoškolsky umělecký soubor Pardubice (VUS) - Tomas Židek – 90 pktSrebrny Dyplom:

Chór Basove G, Jana Krchakova, Gymnazium Frantiska Palackeho Valasske Mezirici – dyr. - Jana Krcháková – 80 pkt

Brązowy Dyplom:
Chór Młodzieżowy Canticum Canticorum z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Krakowie -  dyr., Małgorzata Mazur – 63 pkt.

Biorąc pod uwagę bezwzględną wartość punktową w danej kategorii wykonawczej
I miejsce w kategorii chórów jednorodnych zdobywa:
Chór Cambiar La Musica ze Słowacji – 90 pkt - nagroda finansowa o wartości - 2000 zł.

I miejsce w kategorii chórów mieszanych – kameralnych otrzymuje:
Chór Salutaris z Mińska – 98 pkt - nagroda finansowa o wartości 2000 zł.

I miejsce w kategorii chórów mieszanych:

Zabrzański Chór Młodzieżowy Rezonans Con Tutti - Arlena Różycka-Gałązka – 93 pkt.– nagroda finansowa  o wartości  - 2000 zł.

Nagrodę  Grand Prix otrzymuje Chór Salutaris z Mińska – 98 pkt - nagroda finansowa  o wartości 3000 zł.

Nagrodę im. Prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu otrzymała Olga Yanum z Chóru Salutaris - nagroda finansowa o wartości 700 zł. 

Jury przyznało również dyplomy:
•.Za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego –

 Chór Rezonans Con Tutti za utwór „ Z Torunia ja parobecek”
•.Za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej –

Chór Salutaris za utwór – „Rivers of lights”  E. Esenvalds

 

zamknij