Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Pieśń Ziemi Korony Czeskiej

2016-10-19

Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Rybnickiej Jesieni Chóralnej im. H.M. Góreckiego

04.11.2016 godz. 19.15,

Kościół Franciszkanów pw. św. Józefa Robotnika; Rybnik ul. Hallera 19

„Pieśń Ziemi Korony Czeskiej“

Koncert z okazji 700-lecia cesarza Karola IV. - Ojca ojczyzn (Otec vlasti)

Wystąpią:
Vysokoškolský umělecký soubor z Pardubic (Czechy) pod dyrekcją Tomáša Židka
oraz
Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod dyrekcją Magdaleny Lipskiej

W programie koncertu:
Vysokoškolský umělecký soubor z Pardubic
Guillaume de Machaut (cca. 1300 – 1377) – Messe de Notre-Dame: Kyrie
Petr Eben (1929 – 2007) – Cantico delle creature
Josef Bohuslav Foerster – Pražské zvony, op. 112
Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893) – Chvalite Hospoda s nebes
Alexandr Andrejevič Archangelskij (1846 – 1924) – Pomyšlaju deň strašnyj
Medici Cantates:
Lodovico da Viadana (cca 1560 -1627) – Exultate justi
Eric Whitacre (*1970) – Lux Aurumque
Paweł Czesnokow (1877-1944) – K Bogorodice
Józef Świder (1930 – 2014) – Kto szuka Cię
Józef Świder – Wierzę
WSPÓLNIE:
Andrzej Koszewski (1922 – 2015) – Zdrowaś Królewno Wyborna
Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave – upr. Otto Albert Tichý (1890-1973)
Leoš Janáček (1854 – 1928) „Otčenáš“
Józef Feliks Męcina-Krzesz „Ojcze Nasz“
SOLIŚCI:
Stanislav Mistr - tenor
Antónia Petráková - harfa
Michal Hanuš - organy
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice i Tomáš Židek
Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Magdalena Lipska

 

Vysokšokolský umělecký soubor Pardubice (VUS).

Zespół został założony w 1950 roku przez doc. Ing. Vlastislav Novak dr. CSc. pod jego kierownictwem zespół zostal jednym z czołowych czeskich chórów akademickich. Od 2010 roku dyrygentem jest MgA. Tomas Zidek, Ph.D. Chór dysponuje repertuarem odpowiednim dla różnych okazji. Jej członkami są studenci i niektórzy starsi śpiewacy, którzy zachęcają młodych ludzi do rozwijania swoich talentów muzycznych. Zespół jest związany z reprezentacją Uniwersytetu w Pardubicach, w których pomieszczeniach do dziś i działa. Chór wydał promocyjny CD Te Deum i Ecce Homo. W 2011 roku Donatio CD z nagraniem Mszy D-dur "Luzanska", op. 86 przez A. Dworzaka oraz Stabat Mater op. 56 Josef Bohuslav Foerster i stał się najlepszym czeskim chórem roku 2011. Ostatnie nagranie CZESKIE BAROKOVE ŚWIETa zostało wydane pod koniec 2015 roku.

Chór na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Art Jihlava w 2013 roku zajął drugie miejsce i złoty medal w międzynarodowym konkursie chórów kameralnych, w 2014 roku, był na pierwszym miejscu w kategorii chórów mieszanych, a w 2015 roku został zaproszony do Jihlavy jako laureat festiwalu. W 2014 roku zajął drugie miejsce w strefie złota MF IFA w Pardubicach, na festiwalu międzynarodowym "Rybnicka chóralna Jesień" w Polsce wygrał kategorię chórów mieszanych i uczestniczył we włoskim festiwalu Polifonica Guido z Arezzo. Chór ten uczestniczył także w projekcie Singing Europa  w 2015 i 2016 roku.

 

 MgA. Tomáš Židek, Ph.D. (*1981) – drygent. absolwent Konserwatorium w Pardubicach, gdzie jednym z jego nauczycieli był doc. Novak, założyciel VU. Ukończył dyrygenturę w Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, gdzie w 2014 roku zakończył  pomyślnie studia doktoranckie. Współpracował z wieloma renomowanymi orkiestrami, takimi jak  Filharmonii Zlín, Północnej części Czech, Południowej czech i Pilzna. Jako dyrygent operowy, występował w Teatrze F. X Salda w Libercu. Działa w Konserwatorium w Pardubicach. Jest drygentem chóru Salvadorean i chóru w Chrudimi, jest dyrektorem chóru w kościele Wniebowzięcia NMP w Chrudimi. Wielokrotnie pracował jako dyrygent z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Pardubice i Hradec Králové. Jest kompozytorem muzyki. Z VUS zdobył dla swojego utworu Ciaccona 3 miejsce w konkursie FSU Jihlava  2012, jak i w 2013 roku za aranżację piosenki Ej, miłości, miłości, aw 2014 roku pierwszą nagrodę za kompozycję Pater Noster.W 2014 otrzymał nagrodę dla najlepszego drygenta chóralnego Junior CR.

Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (wówczas Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu) został założony w październiku 2000 roku przez Agnieszkę Franków – Żelazny, wówczas studentkę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, dziś doktora habilitowanego sztuki, absolwentkę Wydziału Wokalnego oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, laureatkę wielu nagród, w tym dla najlepszej studentki Dolnego Śląska (2004) oraz dla najlepszego dyrygenta (2004, 2006, 2008, 2010).

Do tej pory Chóry wydał 5 płyt CD z muzyką chóralną:

 • "Musica Sacra" 
  (nagrana w 2006 roku)
 • "Musica Profana"
  (nagrana w 2006 roku)
 • "Za gwiazdą" 
  (nagrana w 2008 roku)
 • "Z chórem po świecie" 
  (nagrana w 2012 roku)
 • "Misterium"
  (nagrana w 2013 roku)
zamknij