Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Laureaci

2017

Nagrodzeni w 2017 roku

Jury w składzie:
- prof. Joanna Glenc – Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego
- prof. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

- dr hab. Włodzimierz Sidelik -  Akademia Muzyczna w Krakowie

Po wysłuchaniu 6 chórów postanowiło przyznać:

W kategorii chórów jednorodnych:
Brązowy Dyplom:
Nie przyznano
Srebrny Dyplom:
REBELOVE z Łodzi pod dyrekcją  Marii Hubluk-Kaszuba – 88 pkt.
CZKW Trinec pod dyrekcją Zuzany Lasotovej i Jana Nowaka– 78 pkt.
Złoty Dyplom:
Chór kameralny SIRENES pod dyrekcją p. Magdaleny Gruziel - 91 pkt

W kategorii chórów mieszanych -kameralnych:
Brązowy Dyplom:
Nie przyznano
Srebrny Dyplom:
Chór kameralny Heri et Hodie pod dyrekcją Michała Konopackiego - 76 pkt.
Złoty Dyplom:
ZESPÓŁ WOKALNY RONDO z Wrocławia pod dyrekcją Małgorzaty Podzielny – 98 pkt

W kategorii chórów mieszanych:
Brązowy Dyplom:
CHÓR ANTIDOTUM pod dyrekcją Ewy Robak – 73 pkt.
Srebrny Dyplom:
Nie przyznano
Złoty Dyplom:
Nie przyznano
Biorąc pod uwagę bezwzględną wartość punktową w danej kategorii wykonawczej
I miejsce w kategorii chórów jednorodnych zdobywa:
Chór kameralny SIRENES pod dyrekcją Magdaleny Gruziel - 91 pkt - nagroda finansowa o wartości - 2000 zł.
I miejsce w kategorii chórów mieszanych – kameralnych otrzymuje:
ZESPÓŁ WOKALNY RONDO z Wrocławia pod dyrekcją  Małgorzaty Podzielny – 98 pkt - nagroda finansowa o wartości 2000 zł.
I miejsce w kategorii chórów mieszanych:
CHÓR ANTIDOTUM pod dyrekcją Ewy Robak – 73 pkt. - nagroda finansowa  o wartości  - 1000 zł..

Jury przyznało również dyplomy:
• Za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego – REBELOVE z Łodzi pod dyrekcją  Marii Hubluk-Kaszuba za utwór pt. „Rok i bieda” – nagroda finansowa o wartości 400 zł 

• Za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej – Chór kameralny SIRENES pod dyrekcją  Magdaleny Gruziel za utwór pt. „Jaakobin pojat” kompozytora Pekki Kostiainena – nagroda finansowa o wartości 600 zł

Nagrodę im. Prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu otrzymała 

Małgorzaty Podzielny - nagroda finansowa o wartości 700 zł.


Nagrodę  Grand Prix otrzymuje ZESPÓŁ WOKALNY RONDO z Wrocławia pod dyrekcją
Małgorzaty Podzielny – 98 pkt - nagroda finansowa  o wartości 3000 zł.

 

Jury pragnie podkreślić sprawną i profesjonalną organizację konkursu oraz pozostałych koncertów festiwalowych. Jury składa podziękowania organizatorom za bardzo dobre warunki festiwalowe oraz miłą atmosferę.

2016

GRATULUJEMY! 

Jury w składzie:
- dr Milan Kolena – Akademia Sztuk w Bratysławie - przewodniczący Jury
- dr hab. Joanna Glenc – Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego
- prof. Benedykt Błoński – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Po wysłuchaniu 9 chórów postanowiło przyznać:
W kategorii chórów jednorodnych:
Złoty Dyplom:
Chór Cambiar La Musica ze Słowacji  - dyr. Veronika Veverková – 90 pkt
Brązowy Dyplom:
Chór Canticorum – Chór żeński z Havirova – dyr. Vítězslav Soukup – 72 pkt
W kategorii chórów mieszanych -kameralnych:
Złoty Dyplom:
Chór Salutaris z Mińska – dyr. Olga Yanum – 98 pkt
Srebrny Dyplom:
Chór Piu Mosso SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego we Wrocławiu - dyr. Dominik Jarocki  – 85 pkt
Brązowy Dyplom:
Chór Con Fuoco z Szamotulskiego  Ośrodka Kultury - Remigiusz Skorwider– 68 pkt

W kategorii chórów mieszanych:
Złoty Dyplom:
Zabrzański Chór Młodzieżowy Rezonans Con Tutti - Arlena Różycka-Gałązka – 93 pkt
Chór Vysokoškolsky umělecký soubor Pardubice (VUS) - Tomas Židek – 90 pkt
Srebrny Dyplom:
Chór Basove G, Jana Krchakova, Gymnazium Frantiska Palackeho Valasske Mezirici – dyr. - Jana Krcháková – 80 pkt
Brązowy Dyplom:
Chór Młodzieżowy Canticum Canticorum z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Krakowie -  dyr., Małgorzata Mazur – 63 pkt.
Biorąc pod uwagę bezwzględną wartość punktową w danej kategorii wykonawczej
I miejsce w kategorii chórów jednorodnych zdobywa:
Chór Cambiar La Musica ze Słowacji – 90 pkt - nagroda finansowa o wartości - 2000 zł.
I miejsce w kategorii chórów mieszanych – kameralnych otrzymuje:
Chór Salutaris z Mińska – 98 pkt - nagroda finansowa o wartości 2000 zł.
I miejsce w kategorii chórów mieszanych:
Zabrzański Chór Młodzieżowy Rezonans Con Tutti - Arlena Różycka-Gałązka – 93 pkt.– nagroda finansowa  o wartości  - 2000 zł.
Nagrodę  Grand Prix otrzymuje Chór Salutaris z Mińska – 98 pkt - nagroda finansowa  o wartości 3000 zł.
Nagrodę im. Prof. Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu otrzymała Olga Yanum z Chóru Salutaris - nagroda finansowa o wartości 700 zł.
Jury przyznało również dyplomy:
•.Za najlepsze wykonanie utworu Henryka Mikołaja Góreckiego –
Chór Rezonans Con Tutti za utwór „ Z Torunia ja parobecek”
•.Za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej –
Chór Salutaris za utwór – „Rivers of lights”  E. Esenvalds
Jury pragnie zauważyć zdecydowany wzrost poziomu zespołów oraz sięganie po bardzo ambitne partytury muzyki współczesnej.

 

2015

WRĘCZENIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW X MIĘDZYNARODOWEJ RYBNICKIEJ JESIENI CHÓRALNEJ IM.H.M.GÓRECKIEGO - RYBNIK  2015

 

Zdobywcy Grand Prix 2015

Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego

WYNIKI XI MIĘDZYNARODOWEJ RYBNICKIEJ JESIENI CHÓRALNEJ IM. H.M.GÓRECKIEGO

 

GRAND PRIX - Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyr. Jana Borowskiego

 

NAGRODA im.prof Czesława Freunda dla Najlepszego Dyrygenta Festiwalu - Jana Borowskiego 

 

KATEGORIA - CHÓRY JEDNORODNE

Srebrny dyplom i I miejsce w kategorii - Chór Szafirki PSM I st. im.K i A Szafranków z Rybnika pod dyr.Iwona Remiorz (87 pkt.)

 

KATEGORIA - CHÓRY KAMERALNE MIESZANE

Złoty dyplom i I miejsce w kategorii - Chór Ab Imo Pectore z Ożarowa Mazowieckiego pod dyr.Mariusza Latka (95 pkt)

Złoty dyplom - Chór wokalny Rondo z Wrocławia pod dyr. Małgorzaty Podzielny (94 pkt)

Srebrny dyplom - Chór Uniwersytetu SWPS z Warszawy pod dyr. Ewy Mackiewicz (87 pkt)

Srebrny dyplom - Kameralny Chór Misericordia z Wrocławia pod. dyr. Aleksandra Piechaczka (82 pkt)

Srebrny dyplom - Chór Cantus Laudabilis z Warszawy pod dyr. Kamila Lisowskiego (82 pkt) 

Brązowy dyplom - Chór Ars Cameralis z Krakowa pod dyr.Gabrieli Jaskiernia (66 pkt)

Brązowy dyplom - Chó Kameralny Collegium Posnaniense z Poznania pod dyr. Barbary Nowak (67 pkt)

 

KATEGORIA - CHÓRY MIESZANE

Złoty dyplom i pierwsze miejsce - Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyr. Jana Borowskiego (96 pkt)

Srebrny dyplom - Młodzieżowy Mieszany Chór Ave Sol z Bielska-Białej pod dyr. Leszka Pollaka (80 pkt) 

Srebrny dyplom - Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale z Wejherowa pod dyr. Aleksandry Janus (88 pkt)

Srebrny dypolm -  Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy pod. dyr.Joanny Korczago (75 pkt)

Brązowy dyplom - Chór Kameralny Slavica Musa z Knurowa pod dyr.Tomasza Pawła Sadownika (71 pkt)

 

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej - utwór "Stars" Eriksa Esenvaldsa w wykonaniu Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyr. Jana Borowskiego -ufundowana przez Starostę Powiatu Rybnickiego.

 

 

 

WRĘCZENIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW X MIĘDZYNARODOWEJ RYBNICKIEJ JESIENI CHÓRALNEJ IM.H.M.GÓRECKIEGO - RYBNIK  2014 

zamknij