Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego
Międzynarodowy Festiwal Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Strona główna

Prezydent Piotr Kuczera i Małgorzata Podzielny - dyrygent Zespołu Wokalnego Rondo - laureata Grand Prix i I miejsca w kategorii chórów kameralnych-mieszanych
2017-11-04

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY
XIII Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka Jesień Chóralna
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, 
4 listopada 2017

XIII Międzynarodowy Festiwal im. H.M. Góreckiego Rybnicka Jesień Chóralna 2017
2017-10-23
zamknij